Naslovna - Srebrenik - Zimska oprema obavezna od 01.11.2021. godine

Zimska oprema obavezna od 01.11.2021. godine
12.

Objavio: Armin Tufekcic | Friday 29. October 2021. u 09:42 sati | Pregleda: 1001

U službenom glasniku BH broj 83 od 22.12.2020.godine, objavljen je novi PRAVILNIK O SAOBRAĆAJU U ZIMSKIM USLOVIMA koji propisuje pravila o odvijanju saobraćaja u zimskim uslovima, zimsku opremu i period u kojem je obavezno posjedovanje i upotreba zimske opreme u saobraćaju kao i ograničenja u saobraćaju u zimskim uslovima te način informiranja učesnika u saobraćaju o privremenoj zabrani ili ograničenju saobraćaja u zimskim uslovima.

Prema Pravilniku pod zimskim uslovima na putevima podrazumijeva se situacija kada:
a) pada snijeg i nalazi se na kolovozu;
b) na kolovozu ima ugaženog i zaleđenog snijega;
c) pada kiša i ledi se na kolovozu;
d) je kolovoz zaleđen.

    Zimska oprema

U periodu od 1. novembra tekuće do 1. aprila naredne godine, bez obzira na vremenske uvjete, vozila, izuzev vozila kategorije “L”, “T” i “C”, moraju posjedovati opremu za saobraćaj u zimskim uslovima. 
Zimska oprema obuhvata:
- pneumatike za zimsku upotrebu (MS, M+S, M&S, Snow Winter i dr.) na svim točkovima vozila ili
- pneumatike za zimsku upotrebu (MS, M+S, M&S, Snow Winter i dr.) na pogonskim točkovima i lance za snijeg, odnosno druge uređaje za povećanje trakcije pripravne za postavlјanje na najmanje dva pogonska točka ili
- pneumatike za lјetnu upotrebu na svim točkovima s najmanjom dubinom profila od 4 mm i lance za snijeg, odnosno druge uređaje za povećanje trakcije pripravne za postavlјanje na najmanje dva pogonska točka.
Izuzetno van perioda „zimskih uslova“, na dijelu ceste, kada na kolovozu vladaju zimski uslovi, mogu se na točkove postaviti lanci za snijeg, odnosno drugi uređaji za povećanje trakcije.
Pneumatici na vozilima moraju odgovarati dimenzijama koje je predvidio proizvođač, ovisno o najvećoj dopuštenoj brzini kretanja vozila i najvećem dopuštenom opterećenju osovina na kojima su pneumatici postavlјeni, te na istoj osovini vozila moraju biti jednaki po dimenzijama, nosivosti, brzinskoj karakteristici, vrsti, konstrukciji, marki, proizvođaču i tipu.

    Ograničenja saobraćaja

Za vrijeme zimskih uvjeta zabranjuje se saobraćaj motornim i teretnim vozilima sa priklјučnim vozilom koja ne posjeduju zimsku opremu, kao i vozilima koja posjeduju a ne koriste zimsku opremu. Izuzetno, nadležni organ za unutrašnje poslove, u saradnji sa nadležnim organom za saobraćaj, može van zimskog perioda na određenom putu ili dijelu puta, u određene dane ili u određenom periodu propisati posjedovanje i korištenje zimske opreme za pojedine kategorije vozila, bez obzira postoje li na toj određenoj cesti ili dijelu ceste zimski uslovi.
U slučaju obimnijih snježnih padavina, većih snježnih nanosa, smetova ili pojave poledice nadležni organ za unutrašnje poslove, uz saglasnost nadležnog organa za saobraćaj, može privremeno zabraniti ili ograničiti saobraćaj za sva vozila ili pojedine kategorije vozila na određenoj cesti ili dijelu ceste ili zabraniti saobraćaj određenoj kategoriji vozila dok se ne steknu uslovi za sigurno odvijanje saobraćaja.
Nadležne institucije koje održavaju i upravlјaju putevima, u saradnji sa nadležnim organom za unutrašnje poslove, upoznat će javnost o privremenoj zabrani ili ograničenju saobraćaja za sva vozila ili pojedine kategorije vozila na određenoj cesti ili dijelu ceste putem sredstava javnog informiranja i postavit će odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju.

    Čišćenje vozila

Ovlašteno lice nadležnog organa unutrašnjih poslova će isklјučiti iz saobraćaja motorno i priklјučno vozilo na kojem se nalazi snijeg ili led koji bi mogli utjecati na kretanje vozila u saobraćaju, odnosno preglednost vozača i sigurnost drugih učesnika u saobraćaju.