Naslovna - Srebrenik - Održana 24. sjednica Općinskog vijeća Srebrenik

Održana 24. sjednica Općinskog vijeća Srebrenik
sjednice Općinskog vijeća Srebrenik bilo planirano razmatranje 12 tačaka, nakon održanog kolegija i usaglašavanja stavova klubova vijećnika, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Općine Srebrenik za 2018.

Objavio: Armin Tufekcic | Friday 14. September 2018. u 10:01 sati | Pregleda: 3799

 

Iako je dnevnim redom 24. sjednice Općinskog vijeća Srebrenik bilo planirano razmatranje 12 tačaka, nakon održanog kolegija i usaglašavanja stavova klubova vijećnika, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Općine Srebrenik za 2018. godinu, kao i Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa izgradnje infrastrukture na području Općine Srebrenik u 2018. godini povučeni su sa vijećničkog zasijedanja.
Bez veće rasprave usvojeni su Prijedlozi Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kružnih tokova na magistralnoj cesti M-1.8, na lokacijama u gradskom području Srebrenika, tj. kod tržnog centra “Bingo” i u naselju Ćehaje, te raskrsnice na magistralnoj cesti M-1.8 u naselju Špionica. Izgradnjom ovih kružnih tokova i raskrsnice, kako je rečeno, omogućit će se znatno lakše odvijanje saobraćaja kroz gradsko područje Srebrenika, a samim tim i povećati sigurnost u sabraćaju na pomenutoj veoma frekfentnoj magistralnoj saobraćajnici.
Općinsko vijeće Srebrenik usvojilo je Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o uspostavi Registra budžetskih korisnika Općine Srebrenik koji je proširen za novu Službu za reviziju, a sa 16 glasova za, 2 suzdržana i 4 glasa protiv usvojen je i prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU “SRC” Srebrenik, a za direktora je imenovan Admir Husarić. Na sjednici je, između ostalog, razmatrana i Informacija o materijalno-socijalnom statusu porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i učesnika NOR-a na području Općine Srebrenik.

Izvor: srebrenik.ba