Naslovna - Srebrenik - Izvještaj sa 18. sjednice OV Srebrenik

Izvještaj sa 18. sjednice OV Srebrenik
godinu usvojen sa 19 glasova za i 5 protiv.

Objavio: Armin Tufekcic | Friday 02. March 2018. u 10:28 sati | Pregleda: 4379

Budžet općine Srebrenik za 2018. godinu usvojen sa 19 glasova za i 5 protiv. Klub vijećnika SDP-a nije dao podršku usvajanju općinskog budžeta.

Budžet Općine Srebrenik za 2018. godinu iznosi 14,859 miliona KM. Rashodovna strana općinskog budžeta planirana je u ukupnom iznosu od 14,259 miliona KM, a za pokriće deficita iz 2012., 2014. i 2016. godine planiran iznos od 600 hiljada KM. Prema riječima načelnika Općine Srebrenik Nihada Omerovića oko 32% budžeta predviđeno je za kapitalne izdatke. Uz usvajanje odluke o općinskom budžetu na ovoj sjednici usvojen i Prijedlog programa izgradnje infrastrukture na ovom općinskom području za 2018. godinu. Za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju putne mreže, popravak, održavanje postojećih i izgradnju novih vodoopskrbnih i kanalizacionih objkekta, izgradnju javne rasvjete i sportskih terena, formiranje poslovnih zona te regulaciju korita rijeke Tinje u 2018. godini u budžetu Općine Srebrenik planirana su sredstva u iznosu od 3.030.420 KM. Za realizaciju različitih infrastrukturnih projekata na području ove općine, značajna sredstva očekuju se i sa viših nivoa vlasti, a riječ je predviđenom iznosu od oko 1,462 miliona KM.

Riječ je o aktivnostima uvođenja bunara B-5 u sistem vodosnabdijevanja ukupne finansijske vrijednosti oko 330 hiljada KM (od čega se oko 135 hiljada očekuje sa federalnog i oko 109 hiljada sa nivoa Tuzlanskog kantona), izgradnji Anaerobnog prečistača otpadnih voda u naseljima Tutnjevac i Brezje, ukupne  vrijednosti 385 hiljada KM (od čega će 335 hiljada KM biti obezbijeđeno sa nivoa Federacije BiH), kao i izgradnji i uvođenju u sistem bunara Ekonomija II i bunara KRČ u Špionici, nastavku izgradnje kanalizacije Duboki Potok II i još nekim drugim projektima.

Osamnaesta sjednica općinskog vijeća u Srebreniku između ostalog bila je i u znaku usvajanja Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretnina u vlasništvu općine Srebrenik, utvrđivanju javnog interesa za izgradnju cjevovoda u naseljima Gornji Hrgovi, Tutnjevac i Špionica Centar, kao i usvajanju Odluke o utvrdjivanju prosječne konačne cijene jednog metra kvadratnog korisne stambene površine u iznosu od 800 KM, koja je ostala na prošlogodišnjem nivou. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadama vijećnika Općinskog vijeća Srebrenik, na inicijativu Vijećnika Ante Markovića, povučen je sa dnevog reda ovog vijećničkog zasjedanja.

Izvor: radiosrebrenik.ba