Naslovna - Srebrenik - Izvještaj sa 16. sjednice OV-a Srebrenik

Izvještaj sa 16. sjednice OV-a Srebrenik
sjednici Općinskog vijeća (OV) Srebrenik, koja je održana  02.

Objavio: Armin Tufekcic | Saturday 05. April 2014. u 10:00 sati | Pregleda: 2799

Na 16. sjednici Općinskog vijeća (OV) Srebrenik, koja je održana  02.04.2014. godine, u Plavoj sali Doma kulture, razmatran je dnevni red od 20-ak tačaka, a bez veće rasprave usvojeni su izvještaji o radu općinskog načelnika i općinskih službi za upravu s izvještajem o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku općinskih službi za 2013. godinu, Izvještaj o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava za period 18. april-31. decembar 2013. godine, kao i Izvještaj o izvršenom popisu sredstava, izvora sredstava, obaveza i potraživanja sa stanjem 31. decembar 2013. godine budžeta općine Srebrenik. Imajući u vidu da postojeća organizacija službi za upravu općine Srebrenik ne odgovara potrebama građana, a ni pojedinim zakonskim rješenjima, na sjednici je usvojena, u formi nacrta, i Odluka o novoj organizaciji općinskih organa uprave kojom se broj dosadašnjih općinskih službi sa sedam smanjuje na četiri i to: Služba za boračko-invalidsku zaštitu, društvene djelantosti i opću upravu, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove, Služba za finansije, inspekcijski nadzor, poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije, te Služba za civilnu zaštitu. Na 16. sjednici usvojen je i Nacrt Odluke o iznosima osnovne plaće i drugih naknada koje se mogu isplaćivati u općinskim organima uprave te javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač općina Srebrenik. Prema ovom dokumentu visina osnovne plaće direktora javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač općina Srebrenik ne može biti veća od dvije prosječne plaće u Federaciji BiH. Visina osnovne plaće direktora JZU Gradska apoteka ne može biti veća od dvije i po, direktora Doma zdravlja ne može biti veća od 3, a  visina osnovne plaće općinskog načelnika ne može biti veća od 3,3 prosječne plaće u Federaciji BiH. Naknada za troškove ishrane ne može se isplaćivati u iznosu većem od osam maraka po radnom danu, a naknada na ime regresa za korištenje godišnjeg odmora ne može biti isplaćena u iznosu većem od 50 posto od prosječne plaće u Federaciji BiH. Općinsko vijeće Srebrenik dalo je saglasnost na Odluku o prihvatanju zaduženja općine Srebrenik prema Federaciji BiH, a po Sporazumu o zajmu između BiH i Saudijskog fonda za razvoj u cilju finansiranja projekta uvođenja dodantih količina vode za piće u vodovodne sisteme mjesnih područja Duboki Potok, Tinja i Podorašje, u ukupnom iznosu od 2,1 milion američkih dolara (kamatna stopa 1%, grejs period 5 godina a rok otplate 25  godina). Uz vijećničke sugestije da se povede više računa o rješavanju sporova između općine Srebrenik i pravnih i fizičkih lica, usvojen je i Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2013. godinu. Na sjednici je usvojen i Izvještaj o realizaciji budžeta za 2013. godinu s iskazanim suficitom od milion i 70 hiljada maraka, te raspoloživim suficitom u ovoj godini od 870.000 maraka koji će, kako je rečeno, biti usmjeren za finansiranje već započetih i ugovorenih infrastrukturnih projekata na području općine Srebrenik. No, bez obzira na iskazani suficit, kako je istakao općinski načelnik Sanel Buljubašić, zbog slabog priliva sredstava u ovoj kalendarskoj godini,  stanje u općinskom budžetu nije ni malo sjajno. Općinsko vieće Srebrneik, bez veće rasprave, usvojilo je i Informaciju o stanju vodosnabdijevanja i dostave vode za piće ugroženim naseljima na području ove općine u protekloj godini, zatim Izvještaj konkursne komisije za sprovođenje postupka po javnom oglasu za imenovanje četiri člana općinske izborne komisije, te Prijedlog rješenja o imenovanju Općinske izborne komisije Srebrenik koju će činiti: Mehmedović Nihad, predsjednik, te članovi Muratović Alma, Kraljević Marko i Hodžić Admir.

Izvor: srebrenik.ba